Biogas anlæg

L-elementer tilpasset biogas anlæg

På samme måde som en ensilage silo, bruges vores L-elementer til biogasanlæg. De multifunktionelle anlæg optimerer udnyttelsen af gødning, organisk affald og andre organiske materialer ved at omdanne biomassen til energi og gødning.

Derfor behøver biogasanlæggene opbevaring af f.eks. halm, dybstrøelse, træpiller eller andet. Og her er L-elementerne en kosteffektiv opbevaringsløsning.

 

Biogas anlæg

 

 

 

 

 

 

 

 

Biogas anlæg