L-Elementer

L-elementer er robuste betonelementer, som anvendes til plansiloer og mange andre formål i landbrugs- og industribyggeri.

Landbrug
Ensilage, Korn, Foderstoffer, Gødning, Møddingspladser

Industri
Affald, Brandsikker opbevaring, Materialepladser, Støttemure, Damme

Kommuner
Genbrugspladser, Jord/grus/stenbåse, Salt/slamlagre, Rensningsanlæg, Forsinkelsesbassiner

L-elementernes udformning og fleksibilitet giver uanede konstruktionsmuligheder og tilpasses den enkelte byggesag.

Alle L-elementer er dimensioneret i henhold til Eurocode 2 (DS/EN 1992-1-1). L-elementerne udføres i beton 35 med dæklag på minimum 35 mm og opfylder gældende normer, miljø- og sikkerhedskrav.

Se cases herunder
Se filmen om vores L-elementer her

Byg selv silo

Byg din egen silo med vores 3D applikation

For den mest optimale oplevelse skal du benytte browserne Fire Fox, Safari eller Internet Explore.  Løsningen understøtter pt. ikke chome.
(applikationen åbner i en ny fane)

Vores L-elementer kan bruges i mange forskellige løsninger og konstellationer med vores andre elementer
Give Elementfabrik A/S
Keep it simple
Er du interesseret i at høre mere om L-Elementer? Kontakt vores salgsteam
Ønsker du at vide mere?
Kontakt Kasper Larsen hvis du har spørgsmål
Ring på telefon +45 2672 1580
Ønsker du at vide mere?
Kontakt Torben Jensen hvis du har spørgsmål
Ring på telefon +45 4057 7641