Vægelementer til landbrug og industri

Vægelementer til landbrug og industri: Facader og overflader

Facadeelementer leveres fritlagte eller formglatte (grå eller farvede):

Facade elementernes indvendige side er pudset. Skillevægge leveres med en formglat og en pudset side. Bagmurselementer leveres med murbindre og formglat på indvendig side. Alle vægelementer og bagmure i facadeelementer leveres som standard i letbeton, men kan efter ønske leveres i beton.

Bakkesten med gul*
Bakkesten*
Grå Formglat Beton
Hardeberg
Lys Formglat Beton
Norsk Marmor
Sort Formglat Beton
Sort Granit
Svensk Granit
Søsten*

* Særlige forhold ved Sø- og Bakkesten​
Som følge af stenmaterialernes beskaffenhed, vil der fra tid til anden være risiko for lokale farve udtræk og misfarvninger i de frilagte overflader der indeholder Sø- og Bakkesten i miljøklasse M. Disse misfarvninger skyldes lette korn, rødsten (okker/rust sten ) mv.  der i varierende omfang findes i de forekomster der udvindes i. Man forsøger i videst muligt udstrækning at undgå at de lette korn medføre gennemslag på overfladen, men det kan ikke udelukkes at der i perioder kan opstå misfarvninger og udtræk i overfladerne. Dette må betragtes som en del af facaden dvs. der er ingen reklamationsret på overstående .  
Ønskes risikoen for misfarvninger minimeret, bør man vælge en frilagt sten i klasse A eller E som f.eks. knust granit

Er du interesseret i at høre mere om Vægelementer? Kontakt vores salgsteam
Ønsker du at vide mere?
Kontakt Poul Henning Jensen hvis du har spørgsmål
Ring på telefon +45 2633 1543