Vægelementer til landbrug og industri

Vægelementer til landbrug og industri: Facader og overflader

Facadeelementer leveres fritlagte eller formglatte (grå eller farvede):

Facade elementernes indvendige side er pudset. Skillevægge leveres med en formglat og en pudset side. Bagmurselementer leveres med murbindre og formglat på indvendig side. Alle vægelementer og bagmure i facadeelementer leveres som standard i letbeton, men kan efter ønske leveres i beton.

Bakkesten med gul*
Bakkesten*
Grå Formglat Beton**
Hardeberg
Lys Formglat Beton**
Norsk Marmor
Mørk Formglat Beton**
Mørk Granit
Svensk Granit
Søsten*

* Særlige forhold ved Sø- og Bakkesten​
Som følge af stenmaterialernes beskaffenhed, vil der fra tid til anden være risiko for lokale farve udtræk og misfarvninger i de frilagte overflader der indeholder Sø- og Bakkesten i miljøklasse M. Disse misfarvninger skyldes lette korn, rødsten (okker/rust sten ) mv.  der i varierende omfang findes i de forekomster der udvindes i. Man forsøger i videst muligt udstrækning at undgå at de lette korn medføre gennemslag på overfladen, men det kan ikke udelukkes at der i perioder kan opstå misfarvninger og udtræk i overfladerne. Dette må betragtes som en del af facaden dvs. der er ingen reklamationsret på overstående .  
Ønskes risikoen for misfarvninger minimeret, bør man vælge en frilagt sten i klasse A eller E som f.eks. knust granit

** Særlige forhold ved glatte overflader
I forbindelse med levering af formglatte betonoverflader (især udpræget ved mørke overflader), vil der fra tid til anden være kalkudfældninger at se - enten på leverede elementer, eller på elementerne kort tid efter montage. Dette er der ikke noget unormalt ved! Udfældningerne forsvinder som regl af sig selv, når elementerne har været udsat for vejr og vind i 1-3 år. Udbredelsen af udfældningerne er størst på elementer der er produceret i for- og efterår, idet elementerne her udsættes for kulde og regn i en ung alder.

Er du interesseret i at høre mere om Vægelementer? Kontakt vores salgsteam
Ønsker du at vide mere?
Kontakt Poul Henning Jensen hvis du har spørgsmål
Ring på telefon +45 2633 1543