Forspændte massive dækelementer

Forspændte dækelementer er velegnet til etageadskillelse og som tagdæk. De produceres på fabrikken i Give og leveres sammen med øvrige betonelementer. Massivdæk anvendes med stor fordel i f.eks. boliger, kontorbygninger, lagerhaller, fabrikker og værksteder.

Massive dækelementer :

Brug af de forspændte massive betondæk giver mulighed for store spænd og effektiv luftlydsisolering. Med en egenvægt på over 500kg/m², kan man opfylde bygningsreglementets (BR15) krav til luftlydsisolering i boliger. Dækelementerne produceres på lange 2,4m brede støbeborde, som standard i tre dimensioner: 180 mm, 220 mm og 270 mm. Dækken udføres normalt i C45 passiv miljøklasse og opfylder brandkravet til REI60.

Vi har gode muligheder for at designe simple løsninger som tilpasses det enkelte projekt. Dette drages der væsentlige fordele af under montagen. F.eks. skal der ikke tænkes på drænhuller og vedligeholdelse af disse og forskydning i dækskive kan f. eks optages med wirebokse.

Frie kantstøbninger kan designes i elementet og udsparinger kan oftere integreres i dækskiven uden brug af udvekslingsbjælker.

Produktion af vores betondæk falder naturligt ind i Give Elementers fokus på betonelementer til kontor og industribyggeri - og ønsket om at kunne levere hele betonløsninger. Dette så byggeprocessen bliver så simpel for vores kunder som muligt – Keep it simple!

 

 

Er du interesseret i at høre mere om Dækelementer? Kontakt vores salgsteam
Ønsker du at vide mere?
Kontakt Mickey Bork Nielsen hvis du har spørgsmål
Ring på telefon +45 2633 1540