En verden med
L-Elementer

L-elementer, også kaldet siloelementer, har mange anvendelsesområder.
Fra plansilo til støttemur. Fra havemur til læsserampe. Siloelementer er en smart og kosteffektiv løsning til både landbrug og industri.

L-elementer til landbrug
L-elementer, også kaldet siloelementer, er ofte brugt indenfor landbrug til f.eks.: Ensilage, Korn, Foderstoffer, Gødning, Møddingpladser

 

L-elementer til industri
Indenfor industri bruges L-elementer typisk som siloelementer eller til f.eks.: Affald, Brandsikker opbevaring, Materialepladser, Støttemure, Damme.

 

L-elementer til kommuner
I kommuner benyttes L-elementer typisk i forbindelse med: Genbrugspladser, Jord/grus/stenbåse, Salt/slamlagre, Rensningsanlæg, Forsinkelsesbassiner.

L-elementernes udformning og fleksibilitet giver uanede konstruktionsmuligheder og tilpasses den enkelte byggesag.

Alle L-elementer er dimensioneret i henhold til Eurocode 2 (DS/EN 1992-1-1). L-elementerne udføres i beton 35 med dæklag på minimum 35 mm og opfylder gældende normer, miljø- og sikkerhedskrav.

 

 

Leveres i forskellige højder - Rul ned og se de mange muligheder. 

 

Produktkatalog - L-elementer

https://elementer.dk/sites/default/files/produktkatalog_l-elementer.pdf

 

Montage- og Leveringsvejledning

https://elementer.dk/sites/default/files/montagevejledning_l-elementer.pdf

Se film herunder
Se filmen om vores L-elementer her
Se filmen om montering af Ensilage-silo her
Se filmen om montering af L-elementer på en kirkegård her
Vores L-elementer kan bruges i mange forskellige løsninger og konstellationer med vores andre elementer
Er du interesseret i at høre mere om L-Elementer? Kontakt vores salgsteam
Ønsker du at vide mere?
Kontakt Kasper Larsen hvis du har spørgsmål
Ring på telefon +45 2672 1580
Ønsker du at vide mere?
Kontakt Jan Skovby hvis du har spørgsmål
Ring på telefon +45 2672 1563
Ønsker du at vide mere?
Kontakt John Meier hvis du har spørgsmål
Ring på telefon +45 4076 7619